Yangın Söndürme Sistemleri

yangın söndürme sistemleri

YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ 

Yangın ihbar sistemleri oteller kapalı diğer büyük alanlar çeşitli ham maddeler veya mamul mal bulunduran pamuk plastik ahşap polyester kağıt vb Depo fabrika atış alanlar yanıcı parlayıcı madde gaz kaçağı riski bulunan yerler sanayi tesislerinden evlere kadar ihtiyaç olan her mekanda can ve mal güvenliğini yangına karşı erken uyarı sağlayarak koruyan sistemlerdir.

Çeşitli detektörlerden oluşan sistemler aynı zamanda başka birkaç sisteme entegre olarak çalışabilir. Alarm anında havalandırmayı açabilir asansörü istenen yere getirip tekrar çalışmamasını sağlayabilir yangın söndürme sistemlerini devreye sokabilir vb önlemlerin otomatik olarak alınmasına olanak tanır.

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve Uluslar arası standartlar, yangın alarm sistemlerinde periyodik bakım yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bakım esnasında, kontrol paneli test moduna alındıktan  sonra, bakım periyotuna bağlı olarak, detektörlerin belirli bir oranına test aparatları ile alarm  verdirilmelidir. Loop cihazlarda, dedektörün tipi,çalışma hassasiyeti, adresi, üretim tarihi, son bakım tarihi gibi gerekli tüm bilgiler detektör hafızasında saklanır.

Dolayısıyla elektronik haritalama yazılımı üzerinden alınan raporda cihazların bakım tarihleri de kaydedilmiş ve raporlamış olur. Detektörlerin geçmişe dönük hafızaları olması, geriye dönük raporlama olanağında sağlamaktadır. Detektörlere ilişkin güncel ve geçmiş durum alarm / arıza / kirlilik eğrileri grafik olarak izlenebilmekte ve  raporlanabilmektedir. Adresleme teknolojisi, grafik topoloji özelliği ile  cihazlar teknoloji ve kalite açısından adresli yangın  alarm sistemleri segmentin en üst sınıfında yer almaktadır.

YANGIN ALARM SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIR? 

Yangın alarm sistemleri son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle Avrupa uyum yasaları ve Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğinin yayınlanması ile hem kamu hem de özel sektörde yangın Alarm sistemlerinin uygulama alanları genişlemektedir. Yangın alarm sistemleri temelde iki kategoride üretilmekte ve uygulanmaktadır: Konvansiyonel Sistemler, Adresli yangın ihbar sistemleri.

Konvansiyonel yangın ihbar sistemleri daha çok küçük ölçekli veya noktasal adresleme ihtiyacının az olduğu açık alan uygulamalarında tercih edilmektedir. Tercih sebebi ekonomik oluşudur. Adresli yangın ihbar sistemleri ise bölünmüş alanların fazla olduğu yapılar ile orta ve büyük ölçekli projelerde tercih edilmektedir. Adresli yangın alarm sistemleri içinde de adresleme teknolojilerine göre alt kategoriler bulunmaktadır. Adresleme teknolojileri, gelişim sırasına göre, manüel ve otomatik adresli sistemler olarak sıralanabilir.

Manuel adresli sistemler, dip-switch, rotary switch veya el tipi adresleme üniteleri ile adreslenmektedir. Otomatik adresli sistemlerde tüm saha ekipmanları panel tarafından otomatik olarak adreslenmektedir. Manüel olarak adresleme anahtarları ile veya el tipi programlama cihazları ile adresle nen sistemlerde kurulum aşamasında her bir adresli cihaz tek tek manuel olarak adreslenmesi gereklidir. Manüel adresleme işlemi esnasında harcanan zaman ve adreslerin karışması riski de kurulum sürecini uzatma yönünde bir etki oluşturmaktadır

Google’den Gelen Aramalar;
1- Gaziantep Yangın Sistemleri
2- Yangın Sistemleri
3- Yangın Söndürme Sistemleri Gaziantep
4- Gaziantep Yangın

yangin-sondurme-sistemleri

    İletişim Bilgileri
    Pazartesi - Cumartesi: 08:00 / 20:00
    Pazar ve Dini Bayramlarda Kapalı